Правова інформація

Правова інформація

Основною діяльністю ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН» є надання прав на використання об'єктів авторських і суміжних прав, що включає фотографічні твори, ілюстрації, малюнки, відеоролики, аудіо та аудіовізуальні твори, а також інші твори, отримані способами аналогічними фотографії, кіно- або відеозйомці.

Агенція Global Images Ukraine є ексклюзивним представником Getty Images в Україні, та здійснює діяльність з ліцензування цифрового контенту для використання професіоналами в засобах масової інформації, діджитал комунікаціях, рекламних компаніях і ін. Просуваючи використання ліцензійного контенту на українському ринку, ми боремося з нелегальним використанням контенту, яке гальмує розвиток індустрії і позбавляє креаторів можливості створювати контент на професійній основі.


Використання матеріалів

Авторське право в Україні регулюється Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон) та Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ). Так, у статті 12 Закону закріплено, що суб’єкт авторського права має право використовувати твір будь-яким способом (способами), а також виключне право дозволяти або забороняти використання твору іншими особами.

Виключне право автора (чи іншого суб’єкта авторського права) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів, їх розповсюдження а також імпорт їх примірників, включення до складених творів, публічне виконання і публічне сповіщення творів, публічне демонстрування і публічний показ творів; інтерактивне надання доступу публіці та інші способи доведення твору до загального відома публіці, перелік яких не є вичерпним.

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані іншій особі згідно з положеннями статті 49 Закону, у повному складі на території всіх держав світу або частково на окремі способи використання на території окремих держав світу, або на всі способи використання на території окремих держав світу, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права у межах набутого нею обсягу майнових прав на такий об’єкт.

Згідно статті 48 зазначеного Закону, розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права здійснюється, зокрема, на підставі договору про передання (відчуження) майнових прав на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав чи ліцензійного договору на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав.

Закон (стаття 48) визначає, що правочини щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти авторського права або об’єкти суміжних прав вчиняються у письмовій (електронній) формі, у якому, серед іншого визначається розмір чи спосіб визначення плати (винагороди).

Згідно зі статтею 50 Закону, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта авторського права або об’єкта суміжних прав визначеним способом (способами) протягом певного строку на певній території, а ліцензіат зобов’язується вносити плату за використання об’єкта

Умовою правомірного використання на території України матеріалів, розміщених в електронному банку даних www.gettyimages.com є наявність укладеного з ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС УКРАЇНА» договору за умови оплати права їх використання. При цьому розмір оплати залежить від декількох критеріїв, таких як -види розміщення, термін використання матеріалів, території використання, вид ЗМІ та ін.
Відзначимо, що відповідно до статті 54 вказаного Закону, захист майнових прав суб’єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством.

Згідно статті 431 Цивільного кодексу України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом або договором.

При цьому, згідно статті 55 цього Закону суб’єкти авторського права, мають право звертатися за захистом авторського права та до суду з будь-якими вимогами, не забороненими законом, зокрема про:

  • припинення та/або заборону вчиняти дії, що порушують авторське право та/або суміжні права чи створюють загрозу їх порушення;
  • стягнення винагороди, передбаченої законодавством про авторське право і суміжні права;
  • відшкодування моральної шкоди;
  • відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права або суміжних прав, включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права або суміжних прав, або стягнення компенсації;
  • припинення підготовчих дій до порушення авторського права та/або суміжних прав;
  • опублікування за рахунок порушника в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та/або суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень тощо.

Окрім постановлення рішення про: відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням, відшкодування завданих збитків, стягнення з порушника доходу, отриманого внаслідок порушення або компенсації (разового грошового стягнення), суд також має право постановити рішення про конфіскацію всіх піратських примірників творів, фонограм, відеограм, а також  конфіскацію матеріалів і обладнання, що використовувалися для відтворення піратських примірників об’єктів авторського права, накладення на порушника штрафу в дохід державного бюджету.

Згідно статті 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності або інше умисне порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняються законом, тягне за собою накладення штрафу із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.

Більше того, Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне використання об'єктів авторського права (ст. 176 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років).

Також, при порушенні авторського права та/або суміжних прав на цифровий контент, вчиненому з використанням мережі Інтернет правовласником може бути застосований спеціальний порядок припинення порушень, визначений статтею 56 Закону, який передбачає унеможливлення доступу до цифрового контенту, протиправно розміщеного на веб-сторінці за заявою про припинення порушення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу (процедура notice-and-takedown procedures).


Редакційне та рекламне використання матеріалів

Усі матеріали, поділяються на 2 категорії за цілями використання:

  • Матеріали для редакційного використання (Editorial, editorial use only);
  • Матеріали для комерційного використання (Creative).

Матеріали для редакційного використання (Editorial, editorial use only) - матеріали, які можуть бути використані виключно з метою ілюстративного супроводу редакційних текстів, для оформлення статей, обкладинок друкованих та електронних ЗМІ.

Матеріали для комерційного використання (Creative) - матеріали, які можуть бути використані в рекламі, а також в будь-яких інших цілях, в тому числі і з метою редакційного використання.


Ліцензування прав. Rights Managed, Rights-Ready, Royalty Free

Всі матеріали поділяються на 2 категорії за способом ліцензування прав:

Royalty Free - матеріали з одноразовими авторськими відрахуваннями. Вартість прав на використання визначається у вигляді фіксованої суми та не залежить від способів і видів подальшого використання матеріалів.

Rights Managed, Rights-Ready -  матеріали,  які ліцензуються для кожного окремого випадку їх використання, та для яких вартість прав використання розраховується залежно від декількох факторів, зокрема, видів розміщення, тривалості використання, території використання та ін.


Ліцензування прав. Model Releases, Property Releases

Відповідно до вимог українського законодавства використання матеріалів у комерційних цілях вимагає дотримання прав осіб, зображених на фотозображення і у відеофрагментах (ст. 308 ЦКУ), а також дотримання прав власників на матеріальні об'єкти, зображені на фотозображеннях і у відеофрагментах.

Дозвіл на використання матеріалів від:

Осіб, зображених на фото та відеоматеріалах - Model release, тобто згода особи, яка зображена на фотозображеннях і у відеофрагментах на використання його/її образу в рекламі.

Власників об'єктів інтелектуальної власності, зображених і відомих в матеріалах - Property release, тобто згода власника матеріального об'єкта на використання образу його власності на фотозображеннях і в відеофрагментах у рекламі. При використанні зображень у комерційних цілях Model release і Property release обов'язкові.

У разі відсутності Model release та/або Property release на матеріали вони не можуть бути використані в комерційних цілях без додаткової очистки прав (Rights & Clearance).

Додаткове очищення прав необхідне для використання в комерційних цілях матеріалів з категорії Editorial (editorial use only) - фотографій із зображенням людей, знаменитостей, товарних знаків, знаків обслуговування та інших результатів інтелектуальної діяльності.

Додаткове очищення прав необхідне для будь-якого використання матеріалів, основним об'єктом яких є твори мистецтва (картини, скульптури, твори архітектури і т. ін.), які охороняються відповідно до цивільного законодавства, термін дії виключного права на які не закінчується.

Усі матеріали, розміщені на сайті www.globalimages.ua є об'єктами права інтелектуальної власності (авторських і суміжних прав) (відповідно до ст. 420 ЦКУ) та охороняються законодавством України.

Відправити запит

Зв'яжіться з нами

ТОВ "ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН"

01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 119, 8 поверх

Бізнес Центр "Ботанік Тауер"

Tel: +38 (044) 277 99 66

Email: request@globalimages.ua