Правова інформація

Правова інформація

Основною діяльністю ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН» є надання прав на використання об'єктів авторських і суміжних прав, що включає фотографічні твори, ілюстрації, малюнки, відеоролики, аудіо та аудіовізуальні твори, а також інші твори, отримані способами аналогічними фотографії, кіно- або відеозйомці.

 Агенція Global Images Ukraine є ексклюзивним представником Getty Images в Україні, та здійснює діяльність з ліцензування цифрового контенту для використання професіоналами в засобах масової інформації, діджитал комунікаціях, рекламних компаніях і ін. Просуваючи використання ліцензійного контенту на українському ринку, ми боремося з нелегальним використанням контенту, яке гальмує розвиток індустрії і позбавляє креаторів можливості створювати контент на професійній основі.

Використання матеріалів

Авторське право в Україні регулюється Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі - Закон) та Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).
 Так, у статті 15 Закону закріплено, що до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
 а) виключне право на використання твору;
 б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором і т.д.

 Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані іншій особі згідно з положеннями статті 31 Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.

 Статтею 15 зазначеного Закону передбачено, що за винятком випадків, передбачених статтями 21-25 Закону, автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.

Згідно статті 32 зазначеного використання твору будь-якою особою допускається виключно на основі авторського договору. Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного права на використання твору або на основі авторського договору про передачу невиключного права на використання твору.

 Умовою правомірного використання на території України матеріалів, розміщених в електронному банку даних www.gettyimages.com є наявність укладеного з ТОВ «ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС УКРАЇНА» договору за умови оплати права їх використання. При цьому розмір оплати залежить від декількох критеріїв, таких як термін використання творів, вид ЗМІ, яке використовує твори, території використання і т.п.

 Відзначимо, що відповідно до статті 52 вищевказаного Закону особа, яка має авторське та/або суміжні права, при порушеннях будь-якою особою цих прав може, зокрема: в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди; г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій; е) вимагати, в тому числі в судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права і (або) суміжних прав та судові рішення щодо цих порушень.

 Згідно статті 431 ЦКУ порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом або договором. Більше того, Кримінальним кодексом України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне використання об'єктів авторського права (ст. 176 ККУ).

Редакційне та рекламне використання матеріалів

Усі матеріали, поділяються на 2 категорії за програмними цілями використання:

 - Матеріали для редакційного використання (Editorial, editorial use only);
 - Матеріали для комерційного використання (Creative).


 Матеріали для редакційного використання (Editorial, editorial use only) - матеріали, які можуть бути використані виключно з метою ілюстративного супроводу редакційних текстів, для оформлення обкладинок друкованих та електронних ЗМІ.

 Матеріали для комерційного використання (Creative) - матеріали, які можуть бути використані в рекламі, а також в будь-яких інших цілях, в тому числі і з метою редакційного використання.

Ліцензування прав. Rights Managed, Royalty Free

Всі матеріали поділяються на 2 категорії за способом ліцензування прав:

Royalty Free - матеріали з одноразовими авторськими відрахуваннями. Вартість прав на використання визначається у вигляді фіксованої суми та не залежить від способів і видів подальшого використання матеріалів.

Rights Managed - матеріали з керованими правами; категорія включає в себе виключно високохудожні, концептуальні, професійно зрежисовані матеріали, оригінальні інтерпретації найбільш комерційно актуальних тем. Ексклюзивний контент, який недоступний де-небудь іще. Можливі опції надання історії використання зображень, передачі ексклюзивних прав. Вартість прав використання залежить від способів і видів використання (формату, тиражу, терміну, території використання і винятковості / не тільки надається ліцензії).

Ліцензування прав. Model Releases, Property Releases

Відповідно до вимог українського законодавства використання матеріалів у комерційних цілях вимагає дотримання прав осіб, зображених на фотозображення і у відеофрагментах (ст. 308 ЦКУ), а також дотримання прав власників на матеріальні об'єкти, зображені на фотозображеннях і у відеофрагментах.

Дозвіл на використання матеріалів від:

Осіб, зображених на фото та відеоматеріалах - Model release, тобто згода особи, яка зображена на фотозображеннях і у відеофрагментах на використання його/її образу в рекламі.

Власників об'єктів інтелектуальної власності, зображених і відомих в матеріалах - Property release, тобто згода власника матеріального об'єкта на використання образу його власності на фотозображеннях і в відеофрагментах у рекламі. При використанні зображень у комерційних цілях Model release і Property release обов'язкові.

У разі відсутності Model release та/або Property release на матеріали вони не можуть бути використані в комерційних цілях без додаткової очистки прав (Rights & Clearance).

Додаткове очищення прав необхідне для використання в комерційних цілях матеріалів з категорії Editorial (editorial use only) - фотографій із зображенням людей, знаменитостей, товарних знаків, знаків обслуговування та інших результатів інтелектуальної діяльності.

Додаткове очищення прав необхідне для будь-якого використання матеріалів, основним об'єктом яких є твори мистецтва (картини, скульптури, твори архітектури і т. ін.), які охороняються відповідно до цивільного законодавства, термін дії виключного права на які не закінчується.

Усі матеріали, розміщені на сайті www.globalimages.ua є об'єктами права інтелектуальної власності (авторських і суміжних прав) (відповідно до ст. 420 ЦКУ) та охороняються законодавством України.

Відправити запит

Зв'яжіться з нами

ТОВ "ГЛОБАЛ ІМІДЖЕС ЮКРЕЙН"

01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 119, 8 поверх

Бізнес Центр "Ботанік Тауер"

Tel: +38 (044) 277 99 66

Email: ukraine@globalimages.ua